Tietonoita (sv)

Tietonoita är ett två personers företag som gör Linux systemunderhåll (för organisationer, mindre företag och hem, med säkerhetskopieringssystem och arkivering, och återhämtning av data från felande hårdvara), mjukvaruutveckling (Python, Cython, C, Qt, OpenGL, PIL, olika assemblers, enklare webbapplikationer), hårdvara (tillämpningar baserade på inbyggda processorer, Raspberry Pi, diskret logik, A/D, D/A, SPI, I2C) och kemi (syntetisk och analytisk organisk kemi, polymerkemi, NMR mjukvara).

Vi kan arbeta på timbasis, eller projektvis (förutsatt att projektet är väldefinierat, eller kan brytas ned i väldefinierade delprojekt). Vi verkar i Åbo-trakten i Finland.

Prova vår NMR visualiserings-(och prosessnings-)mjukvara, NoitaSpin !

Mera om NoitaSpin.